Menu
Your Cart

Garantijos ir grąžinimai

Garantijos ir grąžinimai

GARANTIJOS

Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Prekei, sugedusiai nepasibaigus garantiniam laikotarpiui, remontas atliekamas nemokamai.

Garantinis laikotarpis yra nurodytas garantiniame talone. Jei garantinis laikotarpis yra pasibaigęs, prekė nėra priimama garantiniam remontui.

Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo reikia teirautis telefonu arba nuvykti adresu, nurodytu garantiniame talone.

Pateikdami prekę remontui, būtinai pateikite galiojantį prekės garantinį taloną.

Remontas atliekamas pagal gamintojo serviso dokumentaciją.

 
GRĄŽINIMAS

Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui per septynias darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos.

Prekės ar jos pakuotės (pakuočių) išvaizdos pakeitimas, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negali būti vertinami kaip esminiai daikto išvaizdos pakitimai. 

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių" nustatyta tvarka.

Prekės kokybė yra vertinama ir nustatoma autorizuoto gamintojo techninio centro arba Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos.

Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir savo pageidavimą pakeisti prekę arba grąžinti už tą prekę sumokėtus pinigus. 

Norint grąžinti prekę, prašome mus informuoti el. paštu pardavimai@mp3adapteris.lt  arba tel.: (8-600) 28676

Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 5 dienas nuo prekės sugrąžinimo.

Suma, sumokėta už prekių pristatymą, Pirkėjui nėra grąžinama. Jeigu už prekę buvo mokėta dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kuponai į grynuosius pinigus nėra keičiami .

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 

Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus: 

  • kiekviena grąžinama prekė turi būti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje; 
  • prekės neturi būti naudotos; 
  • prekės neturi būti sugadintos; 
  • grąžinamos prekės turi būti pilnos komplektacijos ir išlaikiusios savo prekinę išvaizdą.  
  • negrąžinamų prekių sąrašą galite rasti 2012 m. kovo 15 d. LR ūkio ministro įsakymo Nr. 4-243 (Žin., 2012, Nr. 34-1637) „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" 17 punkte.

Prekių grąžinimą ar keitimą reglamentuoja: 

  • LR Ūkio Ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“  nauja redakcija patvirtinta LR ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 (Žin., 2011, Nr. 161-7654).
  • LR Ūkio Ministro 2001 m. birželio mėn. 29 d. įsakymo Nr. 217  "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" nauja redakcija, patvirtinta LR ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-243 (Žin., 2012, Nr. 34-1637).
  • LR Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Žin., 2001, Nr. 51-1778) patvirtintos mažmeninės prekybos taisyklės.
  • LR civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2011, Nr. 129-6108)